• VELKOMMEN TIL

  psykologkollektivet

 • Rask psykologhjelp

 • Høy kompetanse

Om oss

services

Psykologkollektivet ble startet i januar 2014 og består av seks erfarne psykologer med variert klinisk bakgrunn. Vi holder til i Stavanger Sanitetsforening ved Kannik skole. Samtlige psykologer er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og forholder seg til taushetsplikt slik dette er regulert gjennom Helsepersonelloven.

Følgende behandlere er tilknyttet Psykologkollektivet:

 • Lene Schou-Andreassen
 • Liv Sand
 • Monica Bertinussen
 • Øyvor G. Bergslien
 • Ingvild Rønneberg Hidle
 • Sissel Nedrebø

Trekuler som symbol

Vi har valgt et armbånd laget av trekuler som symbol på vår praksis. Mange har brukt trekuler som leketøy som barn, og ulike kulturer har også gitt trekuler symbolsk mening som gjenfødelse, endring, anerkjennelse og hjelp til å holde fokus. Et armbånd med kuler i ulike farger og valører gir for oss et bilde av at hvert menneske er unikt, samtidig som hver og en lever i samspill med andre og inngår i meningsfulle helheter. Armbåndet gir også et bilde på at vi som jobber i Psykologkollektivet samarbeider tett, samtidig som hver psykolog bidrar med særegen kompetanse og spesialisering i arbeidet med behandling, veiledning og undervisning.
Take pride in how far you have come, and have faith in how far you can go.
Christian Larson

Informasjon

services
Hvis du ønsker å få et tilbud ved Psykologkollektivet sender du oss en mail til post@psykologkollektivet.no der du kort beskriver hva du ønsker hjelp for og oppgir navn og telefon nummer. Vi svarer deg som oftest innen en uke. Vi har ingen akuttfunksjon så hvis du har behov for mer akutt hjelp anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege eller legevakten som evt. kan henvise deg til ditt distriktspsykiatriske senter (DPS). Vi har ikke refusjonsordning, betaling skjer v/ faktura. Timer som ikke er avlyst innen 48 t i forkant må betales for.

Priser

 • 45 min 1050kr
 • 60 min 1350kr
 • 90 min 2000kr
 • 135 min 2950kr
 • 180 min 3850kr

Våre tjenester

Som psykologer jobber vi utfra en bred teoretisk bakgrunn og tilpasser den terapeutiske oppfølgingen til den enkelte klient sine behov og utfordringer. Vi har videreutdanninger innen blant annet dynamisk, kognitiv, systemisk og familiebasert terapi.Vi tilbyr konsultasjon/rådgivning, psykoterapi, veiledning og undervisning. Vår kontakt kan være på ulike språk som norsk, engelsk og tysk. Eksempler på tilstander som kan være aktuelle å søke hjelp for hos oss er:

Angst og depresjon
Stress og utbrenthet
Søvnvansker
Psykosomatiske plager
Traumer og belastende livshendelser
Relasjons- og samlivsvansker
Spiseforstyrrelser
Identitet og seksualitet

Møt våre psykologer

Lene Schou-Andreassen

Ta kontakt

Liv Sand

Ta kontakt

Monica Bertinussen

Ta kontakt

Øyvor G. Bergslien

Ta kontakt

Ingvild Rønneberg Hidle

Ta kontakt

Sissel Nedrebø

Ta kontakt

Kontakt oss

Besøksadresse:

Psykologkollektivet
Sanitetsforenings Helsehus
Niels Juels gate 10
4008 STAVANGER

Postadresse:

Psykologkollektivet
Stavanger sanitetsforening
Madlaveien 13
4008 STAVANGER

Mail:

Post@psykologkollektivet.no
Out of your vulnerabilities will come your strength.
Sigmund Freud

Lenker og artikler

Norsk psykolog forening

Norsk Psykologforening (NPF) er en profesjonsforening for personer med autorisasjon som psykologer i Norge.
→ Gå tilside

Psykologisk.no

Ett nettsted for psykologi-interesserte og et tidsskrift for fagfolk. Hovedfokus er på nyheter innenfor akademisk forskning.
→ Gå tilside

Psychology today

Originalt et interesse magasin utgitt i USA for et stort publikum. Nettstedet og magasinet fokuserer på menneskelig atferd og dekker et bredt spekter av emner i psykologi
→ Gå tilside

EMDR Norge

EMDR Norge er ett norsk nettsted og en organisasjon som fokuserer på EMDR terapi.
→ Gå tilside

Senter for krisepsykologi

Et non-profit AS som gjennom klinisk virksomhet, forskning og kompetanseformidling hjelper mennesker i krise. Senteret har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nære. I forbindelse med norske og internasjonale katastrofer har vi bistått private bedrifter, kommuner og statlige myndigheter med planlegging og gjennomføring av oppfølging for ulike grupper. Våre fagfolk har omfattende erfaring med å hjelpe, med å utvikle et bredere kunnskapsgrunnlag og med å spre denne kunnskapen til både leg og lærd.
→ Gå tilside

Helse bibloteket

Helsebiblioteket.no kjøper inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet www.helsebiblioteket.no. De fleste er fritt tilgjengelig for alle norske nettbrukere.
→ Gå tilside

Nationalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NKVTS utvikler og sprer kunnskap om vold og traumatisk stress for å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre.
→ Gå tilside

Følelser som forandrer

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) retter seg mot å hjelpe pasienten til optimal tilgang på konfliktfylte følelser gjennom systematisk fokus på opplevelsen av disse følelsene, fortløpende utfordring av forsvar og regulering av angst.
→ Les artikkel

Norsk forening for Intensiv Dynamisk Kortidsterapi

Norsk forening for Intensiv dynamisk korttidsterapi(N-ISTDP) består av en gruppe psykologer og psykiatere med interesse for ISTDP.
→ Gå tilside

Copyright © 2014 Psykologkollektivet / All rights reserved.